Société Philatélique Belge

Remonter AGENDA TIJDSCHRIFT PUBLICATIE HISTORIEK MEMBERSHIP LINKS EVENEMENTEN

 

 

LIDGELD aan de SOCIETE PHILATELIQUE BELGE

Het lidgeld 2017 is vastgesteld op 20 € voor de Belgische leden en op 25 € voor de buitelandse leden.

Het is op het rekeningnummer van onze vereniging betaalbaar:

  IBAN BE59 6116 7406 8026 BIC DEUTBEBE (Deutsche Bank Wemmel)

 

om lid te worden van de SPhB moet U door 2 leden voorgesteld worden